Produksjon

Årsproduksjonen er på ca. 122 GWh, og omtrent det halve av dette omsettes lokalt. Produksjonen foregår i 3 kraftverk. Produksjonsområdet er begrenset til Slindvassdraget i Selbu. Andre vassdrag har vært vurdert, men uten at det har resultert i ny kraftproduksjon.

SEV har drevet kraftproduksjon siden 17. mai 1923.
Her kan du se jubileumsskrivet fra 50-års markeringen i 1973 (Pdf).

Vi omformer lokale og fornybare energiressurser til nyttig energi, og distribuerer energi til alle i Selbu. Vi gir energi til bygda, i form av elektrisitet, arbeidsplasser og økonomisk overskudd.

Her ser du oversikt over anleggene våre (Pdf).

Vi jobber smart og effektivt, for hele tiden å øke ”virkningsgraden” i selskapet.


Les mer om Selbu Energiverk her
Oversikt over våre ansatte
Kontakt oss

ISKART / USIKKER IS
Varsom.no
SELBU iskart (Isobservasjoner på kart - og svekket is pga reguleringer )
SELBU og TYDAL (Iskart Selbu og Tydal)

Kraftverkene våre

Slind Kraftverk
Tlf: 73 81 92 00 
Julskaret Kraftverk
Tlf: 73 81 91 24 
Rensjø Kraftverk
Tlf: 73 81 75 98