Selbu Energiverk as er nå et rent produksjonsselskap. 

Etter at nett og kraftomsetning ble solgt driver SEV bare med kraftproduksjon. Dette skjer i 3 egne heleide kraftstasjoner og utgjør samlet 120 Gwh/år. Administrasjon er på samme sted og lokaler som før.

 

Strømsalg fra 1. januar 2017 

Salget fra Selbu Energiverk til TrønderEnergi omfatter både strømnettet og kraftomsetningen.

TrønderEnergi  Nett (TEN) er nå netterier i Selbu og dere som har hatt SEV som kraftleverandør vil få Trønderenergi Marked (TEM) som ny kraftleverandør om ikke annen leverandør er valgt. TEM vil fortsette din strømleveransene med samme produkt og samme vilkår som SEV har hatt. Overgangen vil skje automatisk slik at kundene ikke vil merke annen endring enn at fakturaen kommer fra TrønderEnergi. Denne endringen skjer til samme tid som TEN overtar fakturering av nettleia våren 2017. (fra 01.05.2017)

Alle henvendelser om nett og nettleie må skje til TEN, og spørsmål om strømpris må skje til det selskap som er din strømleverandør.

Telefonnr. til TEN er 7350 0050

MÅLERAVLESNING SKAL NÅ SENDES/LEVERES TRØNDERENERGI

link til "Din side" TEN

TEN:Telefon 7350 0050