Feil i AvtaleGiro ved betaling av siste stømregning fra Selbu Energiverk, 20.06.2017.

Ved konvertering av avtalegiro har vårt kontonummer blitt erstattet med Trønderenergi sitt kontonummer i siste trekk sendt fra SEV. Det medfører at trekket stopper og ikke blir betalt. Vi ber derfor om at dere sjekker om din betaling av AvtaleGiro har gått som forventet. Det er vårt bankkontonummer som har blitt feil for noen. Riktig konto er  4285.13.00818. Oppgitt KID er riktig. Dersom din betaling feilet, må betalingen legges inn på nytt med samme KID og beløp men vår konto. Betalingen skal da fungere. Slett så det betalingsforslaget som feilet.  Dersom betaling er foretatt til Trønderenergi sin konto gjøres dette opp mellom SEV og TEN.
Så langt vi vet har ikke denne feilen oppstått for kunder i Selbu Sparebank.

Vi beklager det bryderi dette måtte medføre for Dere.

 

Strømsalg fra 1. januar 2017 

Salget fra Selbu Energiverk til TrønderEnergi omfatter også strømsalget.

Selbu Energiverk og TrønderEnergi vil fortsette strømleveransene med samme produkt og samme vilkår som i dag. Overgangen vil skje automatisk slik at kundene ikke vil merke annen endring enn at fakturaen vil bli utstedt av TrønderEnergi. Denne endringen skjer til samme tid som TEN overtar fakturering av nettleia våren 2017. (Antatt fra 01.05.2017)

MÅLERAVLESNING SKAL NÅ SENDES/LEVERS TRØNDERENERGI

link til "Din side" TEN

TEN:  Telefon  07250