Strømsalg fra 1. januar 2017 

Salget fra Selbu Energiverk til TrønderEnergi omfatter også strømsalget.

Selbu Energiverk og TrønderEnergi vil fortsette strømleveransene med samme produkt og samme vilkår som i dag. Overgangen vil skje automatisk slik at kundene ikke vil merke annen endring enn at fakturaen vil bli utstedt av TrønderEnergi. Denne endringen skjer til samme tid som TEN overtar fakturering av nettleia våren 2017. (Antatt fra 01.05.2017)