Selbu Energiverk as, et rent produksjonsselskap. 

Etter at nett og kraftomsetning ble solgt driver SEV bare med kraftproduksjon. Dette skjer i 3 egne heleide kraftstasjoner og utgjør samlet 120 Gwh/år. Administrasjon er på samme sted og lokaler som før.

 

Selbu Energiverk AS

Produsent av ren energi

Slind kraftverk

Julskaret kraftverk

Rensjø kraftverk