Produksjon

Produksjonen skjer i våre 4 egne kraftverk, og årsproduksjonen er på 120 GWh.

                             -REN VANNKRAFT I 100 ÅR –

SEV er 100 % eid av Selbu Kommune, og er i dag en bedrift som sysselsetter 7 personer. Administrasjonen er lokalisert i Mebonden i Selbu.

Vår kompetanse er basert på både lavspent-, høyspent- og kraftverksanlegg, der våre ansatte har nødvendige sertifiseringer og lang erfaring i nybygg, drift og vedlikehold.
Dette er en uslåelig kombinasjon!

Produksjonsområdet er begrenset til Slind – Guldsethvassdraget og Mølnåa i Selbu.

Mølnåa (Hyttbakken-Selbu) er et elvekraftverk på 1,5 MW og satt i drift mars 2020.

Her ser du oversikt over anleggene våre (PDF).
Når du klikker på denne linken kommer du til et kart