Produksjon

Produksjonen skjer i våre 3 egne kraftverk, og årsproduksjonen er på 122 GWh.

SEV er 100 % eid av Selbu Kommune, og er i dag en bedrift som sysselsetter 5 personer. Administrasjonen er lokalisert i Mebonden i Selbu.

Vår kompetanse er basert på både lavspent-, høyspent- og kraftverksanlegg, der våre ansatte har nødvendige sertifiseringer og lang erfaring i nybygg, drift og vedlikehold.
Dette er en uslåelig kombinasjon!

Produksjonsområdet er begrenset til Slindvassdraget i Selbu.

Her ser du oversikt over anleggene våre (PDF).
Når du klikker på denne linken kommer du til et kart