Produksjon

Produksjonen skjer i våre 3 egne kraftverk, og årsproduksjonen er på 122 GWh.

SEV er 100 % eid av Selbu Kommune, og er i dag en bedrift som sysselsetter 6 personer. Administrasjonen er lokalisert i Mebonden i Selbu.

Vår kompetanse er basert på både lavspent-, høyspent- og kraftverksanlegg, der våre ansatte har nødvendige sertifiseringer og lang erfaring i nybygg, drift og vedlikehold.
Dette er en uslåelig kombinasjon!

Produksjonsområdet er begrenset til Slindvassdraget i Selbu.

Bygging av et fjerde kraftverk er i gang. Det er elva Mølnåa som bygges ut med et elvekraftverk på 1,5 MW.

Her ser du oversikt over anleggene våre (PDF).
Når du klikker på denne linken kommer du til et kart