Nøkkelinfo om bedriften

Selbu Energiverk har drevet kraftproduksjon siden 17. mai 1923.

SEV er 100 % eid av Selbu Kommune, og er i dag en bedrift som sysselsetter 5 personer. Administrasjonen er lokalisert i Mebonden i Selbu.

Selbu Energiverk AS

SEV er i dag et firma som kun driver med kraftproduksjon. Dette skjer i våre 3 egne heleide kraftverk og årsproduksjonen er på ca. 122 GWh. Produksjonsområdet er begrenset til Slindvassdraget i Selbu. Kraftverkene våre er Slind kraftverk, Julskaret kraftverk og Rensjø kraftverk.

Her ser du oversikt over anleggene våre (PDF).
(Når du klikker på denne linken kommer du til et kart)

Vår kompetanse er basert på både lavspent-, høyspent- og kraftverksanlegg, der våre ansatte har nødvendige sertifiseringer og lang erfaring i nybygg, drift og vedlikehold.

Dette er en uslåelig kombinasjon!
Vi samarbeider derfor sammen med andre kraftprodusenter, og har i dag ettersyn og driftsansvar for 4 kraftverk og anlegg tilhørende konkurrenter.

Historie

Historisk sett var SEV tidlig ute med planer om kraftproduksjon. Allerede i 1910 var planene godt i gang, men å skaffe finansiering var vanskelig, delvis på grunn av at det offentlige enda ikke anså kraftproduksjon som sin oppgave.

Tingene ordnet seg etter hvert, og Selbu ble kraftprodusent
17.mai i 1923!

Her kan du se jubileumsskrivet fra 50-års markeringen i 1973 (PDF).

Verdigrunnlaget

Vi omformer lokale og fornybare energiressurser til nyttig energi. Vi gir energi til bygda, i form av elektrisitet, arbeidsplasser og økonomisk overskudd. Vi arbeider for at SEV skal være en givende arbeidsplass, der våre medarbeidere skal ha mulighet for å utvikle sine faglige og menneskelige ressurser. Vi behandler våre medarbeidere med respekt og vennlighet.

Vi skaper verdier i og for Selbu. Vi prioriterer arbeidsoppgaver som er verdiskapende for selskapet.

Virksomhetsidé

Vi skal utnytte det fortrinn som produksjon av miljøvennlig el-energi gir, og levere produkter av god kvalitet til konkurransedyktige priser.

Vi skal ha godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere som skaper et positivt arbeidsmiljø, og som i sitt daglige virke yter god service og profilerer bedriften på en fordelaktig måte.

Godkjent som lærebedrift

Godkjent-Lærebedrift-logo

Vi er godkjent som lærebedrift innen fagområdet energioperatør. SEV har som politikk å ha en lærling når forholdene tilsier dette. Vi tilbyr praktisk opplæring innen fagområdet, og samarbeider også med naboselskaper for å tilby all opplæring i henhold til læreplan.