Nøkkelinfo om bedriften

Selbu Energiverk har drevet kraftproduksjon siden 17. mai 1923.

SEV er 100 % eid av Selbu Kommune, og er i dag en bedrift som sysselsetter 7 personer. Administrasjonen er lokalisert i Mebonden i Selbu.

SEV er i dag et firma som kun driver med kraftproduksjon. Dette skjer i våre 4 egne heleide kraftverk og årsproduksjonen er på ca. 120 GWh. Produksjonsområdet med vannmagasin er Slind – Guldsethvassdraget i Selbu. Kraftverkene der er Slind kraftverk, Julskaret kraftverk og Rensjø kraftverk. Ved elva Mølnåa har vi Mølnåa kraftverk, et elveverk satt i drift i 2020.

 Her ser du oversikt over anleggene våre (PDF).

(Når du klikker på denne linken kommer du til et kart)

Vår kompetanse er basert på både lavspent-, høyspent- og kraftverksanlegg, der våre ansatte har nødvendige sertifiseringer og lang erfaring i nybygg, drift og vedlikehold.

Dette er en uslåelig kombinasjon!

Vi samarbeider derfor sammen med andre kraftprodusenter, og har i dag ettersyn og driftsansvar for 4 kraftverk og anlegg tilhørende konkurrenter.

Historie

Historisk sett var SEV tidlig ute med planer om kraftproduksjon. Allerede i 1910 var planene godt i gang, men å skaffe finansiering var vanskelig, delvis på grunn av at det offentlige enda ikke anså kraftproduksjon som sin oppgave.

Tingene ordnet seg etter hvert, og Selbu ble kraftprodusent

17.mai i 1923!

Her kan du se jubileumsskrivet fra 50-års markeringen i 1973 (PDF).

Verdigrunnlaget

Vi omformer lokale og fornybare energiressurser til nyttig energi. Vi gir energi til bygda, i form av elektrisitet, arbeidsplasser og økonomisk overskudd. Vi arbeider for at SEV skal være en givende arbeidsplass, der våre medarbeidere skal ha mulighet for å utvikle sine faglige og menneskelige ressurser. Vi behandler våre medarbeidere med respekt og vennlighet.

Vi skaper verdier i og for Selbu. Vi prioriterer arbeidsoppgaver som er verdiskapende for selskapet.

Virksomhetsidé

Vi skal utnytte det fortrinn som produksjon av miljøvennlig el-energi gir, og levere produkter av god kvalitet til konkurransedyktige priser.

Vi skal ha godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere som skaper et positivt arbeidsmiljø, og som i sitt daglige virke yter god service og profilerer bedriften på en fordelaktig måte.

Godkjent som lærebedrift

Godkjent-Lærebedrift-logo

Vi er godkjent som lærebedrift innen fagområdet energioperatør. SEV har som politikk å ha en lærling når forholdene tilsier dette. Vi tilbyr praktisk opplæring innen fagområdet, og samarbeider også med naboselskaper for å tilby all opplæring i henhold til læreplan.