Informasjon og varslinger

Nøkkeltall om SEV

SEV er i dag en bedrift som sysselsetter 5 personer. Årsproduksjonen er på ca. 122 GWh. Produksjonen foregår i 3 kraftverk. SEV foretok en betydelig investering i 1985, da Slind kraftverk ble bygget.

SEV har hatt og har fortsatt en sunn økonomi. Med en betydelig kraftproduksjon i forhold til størrelsen og med god pris på strøm leverer selskapet gode resultater.

Med den utviklingen en ser for produksjon av fornybar kraft er det god grunn til å anta at dette vil fortsette i fremtiden selv om det vil svinge i perioder. For ytterligere betraktninger vises til årsberetningen.

ISKART / USIKKER IS

Varsom.no
SELBU iskart (Isobservasjoner på kart – og svekket is pga reguleringer)
SELBU og TYDAL (Iskart Selbu og Tydal)