Informasjon og varslinger

Kort om Selbu Energiverk AS

SEV er i dag en bedrift som sysselsetter 7 personer. Årsproduksjonen er på ca. 120 GWh. Produksjonen foregår i 4 kraftverk. SEV foretok en betydelig investering i 1985, da Slind kraftverk (20 MW) ble bygget. Rensjø kraftverk som er en liten stasjon på 1 MW ble satt i drift i 2007. Mølnåa kraftverk på 1,5 MW satt i drift i 2020.

SEV har hatt og har fortsatt en sunn økonomi. Med en betydelig kraftproduksjon i forhold til størrelsen og med god pris på strøm leverer selskapet gode resultater.

Med den utviklingen en ser for produksjon av fornybar kraft er det god grunn til å anta at dette vil fortsette i fremtiden selv om det vil svinge i perioder. For ytterligere betraktninger vises til årsberetningene.

Mølnå Kraftverk

Mølnå kraftverk ble ferdigstilt i mars 2020. Det er fallet fra Hyttbakken opp til Mebuståsen i elva Mølnåa som utnyttes. Et vanlig elvekraftverk uten annet magasin enn inntaksdam. (coandainntak)

Røset AS var totalentreprenør for bygg og anlegg og Spetals Verk AS på maskin. Kostnad totalt er 25 millioner NOK.

Noen Data:

Fallhøyde:                134 m
Effekt:                      1,5 MW
Produksjon              4,2 GWh/år (beregnet)
Rørgate                   1100 m (nedgravd)
Nedbørsfelt:             21,6 km2

Oversiktkart m_vannvei – Mølnå kraftverk

ISKART / USIKKER IS

Informasjon – Annonse – Usikker is mm.

Varsom.no

SEV – Årsberetninger