Julskaret kraftverk

Bygget i 1968

  • Julskaret kraftverk ferdig i drift 23.april 1968. Direkte fjernstyrt til Slind kraftverk.
  • Størrelse 8 MW
  • Årsproduksjon 33 GWh

Produksjonsområdet er begrenset til Slindvassdraget i Selbu.

Her ser du oversikt over anleggene våre (PDF).
Når du klikker på denne linken kommer du til et kart