Rensjø kraftverk

Bygget i 2007

  • Rensjø kraftverk ferdig i drift høsten 2007.
  • Størrelse 1,25 MW
  • Årsproduksjon 3,5 GWh

Produksjonsområdet er begrenset til Slindvassdraget i Selbu.

Her ser du oversikt over anleggene våre (PDF).
Når du klikker på denne linken kommer du til et kart