Slind kraftverk

Bygget i 1985

  • «Nye» Slind kraftverk ferdig i drift 15.mars 1985. Gamle Slind nedlagt samtidig
  • Størrelse 25 MW
  • Årsproduksjon 80 GWh

Produksjonsområdet er begrenset til Slindvassdraget i Selbu.

Her ser du oversikt over anleggene våre (PDF).
Når du klikker på denne linken kommer du til et kart